„Żywa lekcja historii” w Przeworsku

Serdecznie dziękujemy za Państwa obecność na spotkaniu z Powstańcem warszawskim – Jakubem Tomaszem Nowakowskim ps. „Tomek” w Przeworsku. Był bieg „Małego Powstańca”, „Bieg Montera”, ognisko harcerskie i mnóstwo opowieści z powstańczej Warszawy, które można było usłyszeć w ramach „Żywej Lekcji Historii”.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dzięki któremu mogliśmy zrealizować to wydarzenie, Michałowi Horbaczkowi – za świetną organizację oraz dr. Łukaszowi Mrozowi, dyrektorowi Muzeum w Przeworsku za serdeczne przyjęcie i wsparcie.

Jakub Tomasz Nowakowski w momencie wybuchu II wojny światowej był uczniem Państwowego Gimnazjum Męskie imienia Tadeusza Czackiego w Warszawie. W trakcie okupacji niemieckiej był członkiem konspiracji niepodległościowej w ramach I plutonu – 1. kompanii „Maciek” – Batalionu „Zośka” – Brygady Dywersyjnej „Broda 53” – Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej.

Jakub Tomasz Nowakowski

Jakub Tomasz Nowakowski/Fot. Oskar Kujawa

W momencie wybuchu powstania warszawskiego w związku z odcięciem Żoliborza nie mógł stawić się na miejsce zgrupowania swojej macierzystej jednostki i w związku z tym w trakcie powstania warszawskiego walczył w szeregach plutonu 226 – Zgrupowania „Żniwiarz” – II Obwodu „Żywiciel” (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej.

Brał udział między innymi w atak na Dworzec Gdański, w trakcie próby połączenia Żoliborza ze Starym Miastem. Po powstaniu trafił do niewoli niemieckiej jako jeniec Stalagu XI A Altengrabow.

W 2016 z okazji obchodów 68 rocznicy powstania warszawskiego został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, zaś w 2019 został odznaczony Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości.

    Napisz komentarz
    Skip to content