Powstanie Styczniowe

powstanie styczniowe
Cztery narody, jeden cel! Powstanie styczniowe 1863
||
Powstanie Styczniowe to wydarzenie, które miało miejsce w Polsce w latach 1863-1864 i było jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Było to powstanie narodowe przeciwko rosyjskiej okupacji, które wybuchło w wyniku długoletniego ciemiężenia Polaków przez carat. Powstanie Styczniowe -...
continue reading
Skip to content