Reumatologii i Rehabilitacji

Uruchomiliśmy całościową ocenę geriatryczną dla kombatantów przy współpracy z NIGRiR w Warszawie
||
Mamy bardzo dobrą informację! Od 1 marca kombatanci – dzięki uprzejmości Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie – będą przyjmowani na gruntowne badania stanu zdrowia, a następnie zostaną otoczeni adekwatną do potrzeb opieką rehabilitacyjną. Nie udałoby się to...
continue reading
Skip to content