O PROJEKCIE
Obiady dla Bohaterów

Z pełnym zaangażowaniem wspieraliśmy ogólnopolską akcję pomocy i wsparcia dla kombatantów, która rozpoczęła się w połowie marca 2020 roku. W tym czasie, do blisko 350 kombatantów w całym kraju, ich rodzin i opiekunów dostarczono ok. 42 000 ciepłych posiłków.

Pomoc otrzymywali również pracownicy służby zdrowia. Każdego dnia wolontariusze wykonywali setki telefonów, aby sprawdzić potrzeby, ale przede wszystkim zapewnić weteranom poczucie bezpieczeństwa i bliskości.

WSPÓŁDZIAŁANIE
Współpraca w działaniu

Publiczną zbiórkę pieniędzy wsparło 6697 osób, które łącznie przekazały ponad 360 tysięcy złotych, a rozwożeniem posiłków, pomocą w zakupach, realizacji recept i w codziennych sprawunkach zajęło się ponad 100 wolontariuszy z całego kraju.

W akcję zaangażowali się także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojskowego Centrum Geograficznego, funkcjonariusze Służby Więziennej i Straży Granicznej.

RAZEM DLA DOBRA WETERANÓW
Pomocna dłoń

Ponad 100 wolontariuszy z całego kraju, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojskowego Centrum Geograficznego, Dowództwa Garnizonu Warszawa, funkcjonariusze Służby Więziennej i Straży Granicznej – to dzięki nim, przez ponad rok weterani otrzymywali ciepłe posiłki każdego dnia.

Pragniemy serdecznie podziękować Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który przekazał środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia. To kolejny dowód na to, że wspólne działanie przynosi efekty! Dziękujemy!

obiady dla bohaterów
obiady dla bohaterów 2
obiady dla bohaterów 5
obiady dla bohaterów 4
kornhauser-duda agata 2

To, co Państwo zrobili w imię społecznej solidarności, trafiło do niezwykłych ludzi – bohaterów, którzy poświęcili swoją młodość, nierzadko zdrowie, by wywalczyć wolność dla nas

Agata Kornhauser-Duda
Pierwsza dama Rzeczypospolitej Polskiej

Akcja „Obiady dla Bohaterów” to przykład wzorowej współpracy państwa polskiego i społeczeństwa obywatelskiego. Przez ponad rok działaliśmy razem z organizacjami pozarządowymi, służbami mundurowymi, harcerzami i strzelcami, aby jak najlepiej wesprzeć weteranów w tym trudnym czasie

Jan Józef Kasprzyk
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
W Pałacu Prezydenckim

Skip to content