POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA
Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 12 czerwca 2023 roku w Domu Białoruskim w Warszawie. Ta doniosła debata skupiać się będzie na kluczowych kwestiach bezpieczeństwa oraz wsparcia udzielonego przez Polskę Ukrainie po napaści Rosji.
Sytuacja

Celem konferencji jest zacieśnienie współpracy między Polską, Ukrainą i Białorusią oraz analiza wyzwań, które stoją przed tymi krajami. Spotkanie gromadzić będzie ekspertów, polityków, dyplomatów oraz przedstawicieli organizacji międzynarodowych, aby omówić bieżącą sytuację polityczną i bezpieczeństwo w regionie.

Pomoc

Jednym z głównych punktów poruszanych na konferencji będzie wsparcie udzielone przez Polskę Ukrainie po agresji ze strony Rosji. Polityczne i humanitarne zaangażowanie Polski w czasie konfliktu odegrało kluczową rolę w zapewnieniu wsparcia dla Ukrainy, zarówno na płaszczyźnie dyplomatycznej, jak i poprzez dostarczanie pomocy humanitarnej.

Bezpieczeństwo

Podczas debaty eksperci przedstawią analizę sytuacji geopolitycznej regionu, konsekwencje napaści Rosji na Ukrainę oraz omówią możliwe ścieżki rozwoju współpracy między Polską, Ukrainą i Białorusią. Będą również poruszane tematy dotyczące bezpieczeństwa regionalnego, stabilności politycznej oraz wzmacniania relacji gospodarczych i kulturalnych między tymi państwami.

#pamiecnarodow
Konferencja

Konferencja „Polska-Ukraina-Białoruś: Współpraca i wyzwania” stanowi doskonałą okazję do spotkania się z czołowymi ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa i polityki regionalnej. Uczestnictwo w tym wydarzeniu pozwoli lepiej zrozumieć aktualne wyzwania geopolityczne oraz podkreślić znaczenie współpracy i solidarności w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tej inspirującej konferencji, która przyczyni się do głębszego zrozumienia sytuacji w regionie oraz promowania konstruktywnej dyskusji na temat współpracy i przyszłości Polski, Ukrainy i Białorusi. Rejestracja jest już otwarta, a liczba miejsc ograniczona. Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń drogą mailową: kontakt@pamiecnarodow.pl.

#pamiecnarodow

Polska-Białoruś-Ukraina

Polska, Białoruś i Ukraina są strategicznie usytuowane w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Graniczą ze sobą i mają dostęp do Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego i Morza Azowskiego. Ich położenie sprawia, że są one punktem styku między Wschodem a Zachodem, co nadaje im strategiczne znaczenie dla stabilności regionalnej.

Współpraca między Polską, Białorusią a Ukrainą odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa i stabilności w regionie. W obliczu zmiennych zagrożeń geopolitycznych, w tym agresji Rosji na Ukrainę, współpraca w zakresie bezpieczeństwa, wymiany informacji i wspólnego działania jest niezwykle istotna dla zapewnienia stabilności i odporności regionu na zagrożenia zewnętrzne.

Rozmawiamy, bo to naprawdę ważne.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Projekt pt. ”Polska-Białoruś-Ukraina. Współpraca i wyzwania” finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023″ w kwocie 50 000 zł.

Projekt zakłada organizację debaty dotyczącej współpracy pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą w obliczu obecnych wyzwań.

Skip to content